Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Μήνυμα του e-ecology.gr: Συγκέντρωση υπογραφών για τα μεταλλεία στο βουνό της Οίτης

Σας προωθούμε μήνυμα του e-ecology.gr:

Σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να προωθήσετε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ το κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών, που είναι στην παρακάτω διεύθυνση και αφορά τα μεταλλεία στο βουνό της Οίτης:

http://www.gopetition.com/online/19993.html

Όλα τα νέα