Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Δημιουργία νέου χώρου με παλιές φωτογραφίες από το χωρίο στο kastellia.gr

Πλέον, ο επισκέπτης του kastellia.gr έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα ακόμα ταξίδι στη λεωφόρο των αναμνήσεων.

Κατασκευάστηκε νέος χώρος με παλιές φωτογραφίες ως τμήμα του χώρου με τις Εικόνες και Ήχους του χωριού στο kastellia.gr.

Καλή περιήγηση!

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα