Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest Kastelliotika Nea publication (Issue 245 - Oct-Dec 2013) at kastellia.gr and kastelliotikanea.gr

The following news article is available in Greek only

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 245 - Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

Λόγω παντελούς οικονομικής αδυναμίας, το 245 φύλλο των “Κ.Ν.” δεν θα ταχυδρομηθεί. Από τις αρχές Απριλίου διατίθενται εκτυπωμένες εφημερίδες στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Για μια ακόμα φορά απευθύνουμε έκκληση οικονομικής βοήθειας σε όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσα χρόνια στην εθελοντική προσπάθειά μας να ενημερώνουμε, να προβάλλουμε και να βοηθούμε το χωριό μας! Τα οικονομικά μας πλέον είναι τόσο πενιχρά ώστε φτάσαμε στο σημείο να έχει αποτραπεί η δυνατότητα αποστολής της εφημερίδας μας στις διευθύνσεις σας. Σας ευχαριστούμε θερμά!

All the news