Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest Kastelliotika Nea publication (Issue 244 - Jul-Sep 2013) at kastellia.gr and kastelliotikanea.gr

The following news article is available in Greek only.

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 244 - Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2013, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!


All the news