Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Kastellia people gathering at Kastellia on 7/5/2013