Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Voting of the peopele of Kastellia after the 23/03/2013 meeting

The following news article is available in Greek only.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ

Σήμερα, 23 Μαρτίου 2013, συγκεντρωθήκαμε στο χωριό μετά από πρόσκληση
της επιτροπής που συγκροτήθηκε στη Συνέλευσή μας στις 9/3/2013.
 • Ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τα πραγματικά γεγονότα, με πλήρη στοιχεία, για το τι συνέβη και προέκυψε η καταστροφή της Τσούκας του ¶η Βασίλη και τον απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να καταστρέψουν την Αλεφάντω, την ανάκληση της απόφασης και το ιστορικό.
 • Ενημερωθήκαμε από την επιτροπή για τις συναντήσεις της με τις υπηρεσίες, τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας στην Αμφισσα, κατά την επίσκεψή τους για την επίδοση του ψηφίσματος της Συνέλευσης και των 578 υπογραφών συγχωριανών μας που το συνόδευαν.
 • Ενημερωθήκαμε για την προσπάθεια δημοσιοποίησης των προβλημάτων μας, την αναζήτηση συμμάχων και την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων με βάση το ψήφισμά μας.
 • Εγκρίνουμε τις ενέργειες της επιτροπής και εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας σε αυτήν.
 • Εμμένουμε στις απαιτήσεις και εκτιμήσεις μας που εκφράζουμε με το ψήφισμα της 9/3/2013 και καλούμε όποιον θίγεται να αποδείξει με πράξεις το αντίθετο.
 • Απαιτούμε την άμεση έναρξη αποκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των τόπων εξόρυξης που ανήκουν στην περιφέρεια του χωριού μας, αλλά και σε όλη τη Φωκίδα.
 • Απαιτούμε να εκπέσουν οι εγγυητικές και τα χρήματα να δοθούν για αποκατάσταση όπως επιβάλλεται.
 • Απαιτούμε να μην ξαναδοθεί άδεια επιφανειακής εκμετάλλευσης και να ανακληθούν όσες έχουν δοθεί σε όλη την περιοχή.
 • Απαιτούμε να ανακληθούν όλες οι άδειες εξόρυξης που έχουν δοθεί χωρίς στη Μ.Π.Ε. να έχει ληφθεί υπόψιν το πρόβλημα του επηρεασμού των νερών, υπογείων και επιφανειακών, και η υδροοικονομία.
 • Απαιτούμε να ανακληθούν όλες οι άδειες εξόρυξης στις οποίες η Μ.Π.Ε. ή και η τεχνική έκθεση έχουν συνταχθεί με ψεύτικα στοιχεία.
 • Απαιτούμε από τους αρμόδιους να εξετάσουν τις ευθύνες του καθένα, ανεξάρτητα από τη θέση του ή εκμεταλλευόμενος τη θέση του ή το αξίωμά του, που με τις πράξεις του ή με τις παραλήψεις του συνετέλεσε στην μέχρι τώρα καταστροφή ή και προσπάθησε να προκαλέσει μεγαλύτερη.
 • Αποφασίζουμε τις περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλίσουμε για πάντα ότι το θέμα της Αλεφάντως δε θα επανέλθει και ορίζουμε τη μέρα της Πρωτομαγιάς, μέρα λαϊκής ενωτικής γιορτής, σαν μέρα και της Αλεφάντως, με συγκέντρωση κάθε χρόνο στον τόπο όπου ήταν να γίνουν οι εξορύξεις.
 • Αποφασίζουμε ενέργειες οι οποίες θα αναδείξουν το πρόβλημα καταστροφής των νερών, και θα προστατέψουν τον τόπο από την εξαφάνισή τους λόγω των γεωτρήσεων και των εκμεταλλεύσεων.
 • Ζητούμε από τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πέντε εβδομάδων να έχουν στο κοινοτικό γραφείο τα τοπογραφικά με τις θέσεις των γεωτρήσεων, τα βάθη τους, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τεχνική Έκθεση που τη συνοδεύει.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ, 23/3/2013

All the news