Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Υπογράψτε online το ψήφισμα των κατοίκων Καστελλίων για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες μετά τη συγκέντρωση στις 9/3/2013

Το kastellia.gr σας δίνει πλέον τη δυνατότητα να "υπογράψετε" ηλεκτρονικά (υπό τη μορφή petition) το πρόσφατο ψήφισμα των κατοίκων των Καστελλίων για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες μετά τη συγκέντρωση στις 9/3/2013.

Αν και η απόφαση να ξεκινήσουν μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω επισήμως πλέον ανακλήθηκε, αυτό αποτελεί ένα μόνο κομμάτι του ψηφίσματος των κατοίκων.

Επομένως, σε περίπτωση που συμφωνείτε με το συνολικό περιεχόμενο του ψηφίσματος, καλείστε να υπογράψετε το ψήφισμα ηλεκτρονικά μέσα από τη σχετική σελίδα του kastellia.gr (http://www.kastellia.gr/loc_ks/metalleiapet.asp).

Όλα τα νέα