Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Ο συγχωριανός μας Κώστας Στοφόρος εκλέχθηκε στο ΔΣ της ΕΣΗΤ (Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου)

Τα μέλη του νέου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ, που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης στις 6 & 7 Ιουλίου 2012, συνήλθαν σε συνεδρίαση χθες Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και ώρα 19.00 στα Γραφεία της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) που βρίσκονται στην Αθήνα (Βαλαωρίτου 9) μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Θέμη Κ. Μπερεδήμα, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Μετά από μυστική ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μπερεδήμας Κ. Θέμης
  • Αντιπρόεδρος: Μπατή Όλγα
  • Γεν. Γραμματέας: Αλατάς Θανάσης
  • Ταμίας: Πέπονα Φωφώ
  • Μέλη: Στοφόρος Κωνσταντίνος-Ρωμανός, Σταμούλης Δημήτρης, Σπηλιοπούλου Νέλλη, Ζαρίφη Μαρία, Κρίκος Σπύρος.

Όλα τα νέα