Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest Kastelliotika Nea issue (#239, Apr-Jun 2012) now available at kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 239 (Απρ-Ιουν 2012), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:


Καλή ανάγνωση!

All the news