Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest Kastelliotika Nea issue (#238, Jan-Mar 2012) now available at kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 238 (Ιαν-Μαρ 2012), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:


Καλή ανάγνωση!

All the news