Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Lawsuit of Mr. Dimitrios Bakas related to the mining activities on the mountains close to Kastellia

The following news article is in Greek.

Δημοσιεύουμε την καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά του συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Μπάκα, Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία προέκυψε όπως θα δείτε από λεπτομερή μελέτη του ιδίου και η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελία Φωκίδας αναφορικά με θέματα τα οποία άπτονται της δραστηριότητας εταιριών εξόρυξης μεταλλευμάτων στη Φωκίδα και συγκεκριμένα σε τοποθεσίες κοντά στο χωριό μας.

All the news