Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά του Τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Μπάκα αναφορικά με τις εξορύξεις μεταλλευμάτων

Δημοσιεύουμε την καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά του συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Μπάκα, Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία προέκυψε όπως θα δείτε από λεπτομερή μελέτη του ιδίου και η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελία Φωκίδας αναφορικά με θέματα τα οποία άπτονται της δραστηριότητας εταιριών εξόρυξης μεταλλευμάτων στη Φωκίδα και συγκεκριμένα σε τοποθεσίες κοντά στο χωριό μας.

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα