Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Read the latest Kastelliotika Nea issue (#235, Apr-Jun 2011) at kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 235 (Απρ-Ιουν 2011), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:

http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2011

Καλή ανάγνωση!

All the news