Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Επικίνδυνη εξόρυξη βωξίτη με ανεξέλεγκτες εκρήξεις στα Καστέλλια

Μεταφέρουμε από το iteanet.blogspot.com ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμβάν κατολίσθησης από εξόρηξη που συνέβη πρ΄σοφατα στο χωριό μας μαζί μς σχετικές επιστολές του συγωριανού μας Μηχανολόγου Μηχανικού Παναγιώτη Ζ. Μακρή:

Aιτησεις και αναφορές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΒΙΑΣ, την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,Τμήμα Περιβαλλοντος & Υδρονομίας Π.Ε. Φωκίδας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Αθήνα έγιναν από κάτοικο των Καστελλίων και μέλος της Κίνησης Πολιτών για τη Σωτηρία της Γκιώνας σχετικά με την ανεξέλεγκτη εξόρυξη βωξίτη(εφόσον πρόκειται για επιφανειακές εκρήξεις), στην ευρύτερη περιοχή των Καστελλίων και σε μικρή σχετικά απόσταση από τον οικισμό. 
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν είναι παράνομη η εκμετάλλευση, ως επιφανειακή, αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, οι όροι ασφάλειας των κατοίκων και των υποδομών, αλλά ...
και της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής. Περιμένουμε τα πορίσματα των αρμοδίων περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών. 

Η ΑΝΑΦΟΡΑ
Τη Παρασκευή 17-06-2011 περί ώρα 16.00μ.μ. ανεξέλεγκτος έκρηξις σε μεταλλευτική εκμετάλλευση προκάλεσε κατολίσθηση. 
Εξ αυτής κατεστράφη μικρό τμήμα του αρδευτικού δικτύου Καστελλίων, εβλήθη ο επαρχιακός δρόμος Καστελλίων - Καλοσκοπής και υπήρξε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, τους διαβάτες, τα εγγύς ευρισκόμενα ποιμνιοστάσια και το ζωικό κεφάλαιο αυτών.
Παρακαλώ όπως η υπηρεσία σας, αφού καταγράψει και διερευνήσει όλες τις παραμέτρους τους συμβάντος, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας της.
Η θέση του συμβάντος είναι 500 μέτρα μετά το τελευταίο σπίτι των Καστελλίων στο δρόμο για Καλοσκοπή, πλησίον του ποιμνιοστασίου Παπαϊωάννου Αθανασίου, στη Μεταλλευτική θεση «ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ».
ο Δηλών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Καστέλλια 20 - 06 - 2011


Προς Τμήμα Περιβαλλοντος & Υδρονομίας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (για ΚΕΠΠΕ
Τη Παρασκευή 17-06-2011 περί ώρα 16.00 μ.μ. ανεξέλεγκτος έκρηξις σε μεταλλευτική εκμετάλλευση στην κορυφή Τσούκα Αγίου Βασιλείου. 
Εξ αυτής κατεστράφη μικρό τμήμα του αρδευτικού δικτύου Καστελλίων, εβλήθη ο επαρχιακός δρόμος Καστελλίων - Καλοσκοπής και υπήρξε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, τους διαβάτες, τα εγγύς ευρισκόμενα ποιμνιοστάσια και το ζωικό κεφάλαιο αυτών. Τέλος σημειώθηκε ζημιά στο ανάγλυφο του βουνού, στη δασοκάλυψη της πλαγιάς και του παρακείμενου ρέματος.
Παρακαλώ όπως η υπηρεσία σας, να ελέγξει κατά πόσο τηρούνται οι εγκεκριμένοι για τη θέση αυτή Περιβαλλοντικοί Όροι, εάν χρειάζονται νέοι ή συμπληρωματικοί μετά την εν λόγω κατολίσθηση και τέλος να περίπτωση παραλείψεων προβεί σε κυρώσεις προς τους υπευθύνους. Η θέση του συμβάντος είναι 500 μέτρα μετά το τελευταίο σπίτι των Καστελλίων στο δρόμο για Καλοσκοπή, πλησίον του ποιμνιοστασίου Παπαϊωάννου Αθανασίου, στη Μεταλλευτική θέση ΅ΆΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7Ά.
Επιπροσθέτως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό το οποίο δύναται να προσκομισθεί στην υπηρεσία σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Επίσης ζητώ από το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρονομίας Π.Ε. ΦΩΚΊΔΑΣ τον αριθμό της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας βάσει της οποίας επετράπη η εκμετάλλευση στη θέση «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7» στην οποία εικάζουμε ότι αναφέρεται και συμπεριλαμβάνεται το σημείο όπου έγινε η κατολίσθηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147, ΑΘΗΝΑ
ΑΙΤΗΣΙΣ

Τη Παρασκευή 17-06-2011 περί ώρα 16.00 μ.μ. ανεξέλεγκτος έκρηξις σε μεταλλευτική εκμετάλλευση στη κορυφή Τσούκα Αγίου Βασιλείου στη μεταλλευτική θέση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7. 
Εξ αυτής προκλήθηκε κατολίσθησις και κατεστράφη μικρό τμήμα του αρδευτικού δικτύου Καστελλίων, εβλήθη ο επαρχιακός δρόμος Καστελλίων - Καλοσκοπής και υπήρξε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, τους διαβάτες, τα εγγύς ευρισκόμενα ποιμνιοστάσια και το ζωικό κεφάλαιο αυτών. Τέλος σημειώθηκε ζημιά στο ανάγλυφο του βουνού, στη δασοκάλυψη της πλαγιάς και του παρακείμενου ρέματος.
Παρακαλώ όπως η υπηρεσία σας, να ελέγξει κατά πόσο: 
1. Υπάρχουν εγκεκριμένοι για τη θέση αυτή Περιβαλλοντικοί Όροι 
2. Εάν υπάρχουν να μας χορηγήσετε άμεσα αντίγραφο της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Περιβαλλοντικών Όρων για να προσφύγουμε για ασφαλιστικά μέτρα άμεσα στη Δικαιοσύνη
3. Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ελέγχου της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων.
4. Να ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου κατά πόσον κινδυνεύει από κατολισθήσεις ή εκρήξεις, λόγω του τρόπου εκμετάλλευσης, ο παρακείμενος οικισμός του Δ.Δ. Καστελλίων του Δήμου Δελφών
4. Σε κάθε περίπτωση μα επιβληθούν οι εκ του νόμου κυρώσεις σε κάθε υπεύθυνο.
Επιπροσθέτως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό το οποίο δύναται να προσκομισθεί στην υπηρεσία σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ο Αιτών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Προς
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τη Παρασκευή 17-06-2011 περί ώρα 16.00 μ.μ. έγινε ανεξέλεγκτος έκρηξις σε μεταλλευτική εκμετάλλευση στη κορυφή Τσούκα Αγίου Βασιλείου στη μεταλλευτική θέση «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7». 
Εξ αυτής προκλήθηκε κατολίσθησις και κατεστράφη μικρό τμήμα του αρδευτικού δικτύου Καστελλίων, εβλήθη ο επαρχιακός δρόμος Καστελλίων - Καλοσκοπής και υπήρξε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, τους διαβάτες, τα εγγύς ευρισκόμενα ποιμνιοστάσια και το ζωικό κεφάλαιο αυτών. Τέλος σημειώθηκε ζημιά στο ανάγλυφο του βουνού, στη δασοκάλυψη της πλαγιάς και του παρακείμενου ρέματος.
Παρακαλώ όπως η υπηρεσία σας, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ αποστείλει κλιμάκιο της Υπηρεσίας σας προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες και τις αιτίες, που συνέβη το εν λόγω συμβάν, να διαπιστώσει αν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες άδειες, αν οι δε εργασίες γίνονται σύμφωνα με αυτές και τέλος να διαβεβαιώσει τη τοπική κοινωνία ότι δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι εκτόξευσης βράχων ή κατακρήμνισης αυτών εντός της κατοικημένης περιοχής του Δ.Δ. Καστελλίων του Δήμου Δελφών.
Σε κάθε περίπτωση ζητούμε μετά το πέρας του ελέγχου σας να προβείτε (εάν υπάρχουν ευθύνες) στις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις σε κάθε υπεύθυνο.
Επιπροσθέτως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό το οποίο δύναται να προσκομισθεί στην υπηρεσία σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ο Αιτών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Όλα τα νέα