Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Τώρα το kastellia.gr και στα Αγγλικά!

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε κάτι το οποίο είχαμε θέσει ως σκοπό από την αρχή της δημιουργίας της πύλης. Μεταφράσαμε όλο το περιεχόμενο του kastellia.gr στα Αγγλικά και έτσι τώρα προσφέρουμε τη δυνατότητα και σε επισκέπτες οι οποίοι δεν ομιλούν Ελληνικά να ενημερωθούν και να μάθουν για το χωριό μας, συνεισφέροντας έτσι ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια προώθησή του.

Καλή περιήγηση...

Όλα τα νέα