Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Call for submissions at the 2ns 'Stelios Ksefloudas' literature competition

This news item is available in Greek only

O Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» προκηρύσσει τον "Β" Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας».

Στόχοι του διαγωνισμού είναι να προβληθεί το έργο του Καστελλιώτη δημιουργού και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης νέων συγγραφέων μέσα από το διήγημα και το γραπτό λόγο.

Ο διαγωνισμός, απευθύνεται σε όσους μετέχουν της ελληνικής παιδείας και γράφουν στην ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και εθνικότητας χωρίς όριο ηλικίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν με ένα μόνο διήγημα το οποίο να μην έχει ποτέ δημοσιευθεί. Το καθένα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Ως θέμα του "Β" Διαγωνισμού επιλέγεται το «Έγκλημα στο χωριό».Τα δέκα πρώτα διηγήματα που θα ξεχωρίσουν, θα δημοσιευτούν σε ειδική Ανθολογία. Για τη συγκεκριμένη έκδοση οι συγγραφείς παραχωρούν αυτοδίκαια στους οργανωτές τα πνευματικά τους δικαιώματα. Πέρα από τα τρία πρώτα βραβεία θα δοθεί το Ειδικό Βραβείο Γιώργης Χαλατσάς σε διήγημα που θα αναφέρεται στα Καστέλλια. Θα δοθούν ακόμη 12 έπαινοι.

Τα διηγήματα υποβάλλονται ταχυδρομικά με την ένδειξη: Για τον ΒΆ διαγωνισμό διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας»

Παραλήπτης: Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» (κτήριο Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών)
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α
106 80 Αθήνα

από τις 15 Ιανουαρίου του 2011. Τελευταία ημέρα κατάθεσης ορίσθηκε η 31η Ιουνίου του 2011, με αποδεικτικό στοιχείο τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.Τα διηγήματα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα σε επτά (7) αντίτυπα.

Κάτω απΆ τον τίτλο του διηγήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ψευδώνυμο του συγγραφέα. Μέσα στο φάκελο αποστολής πρέπει να υπάρχει δεύτερος κλειστός φάκελος αλληλογραφίας, που εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυμο. Μέσα είναι τα πραγματικά στοιχεία όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Οι φάκελοι με τα πραγματικά στοιχεία θα ανοιχθούν μόνο στην περίπτωση διάκρισης του διηγήματος.Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση θα γίνει σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Αθήνα.

Λεπτομέρειες για την Κριτική Επιτροπή και τα βραβεία θα δοθούν με προσεχείς ανακοινώσεις.

All the news