Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Προσθήκη λειτουργικότητας "What's new"

Το kastellia.gr ανακοινώνει την προσθήκη λειτουργικότητας "What's new" με τη βοήθεια της οποίας ο επισκέπτης μπορεί εύκολα και γρήγορα να παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή ότι νέο περιεχόμενο και νέες υπηρεσίες προστίθενται στη δικτυακή πύλη των Καστελλίων.

Όλα τα νέα