Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The new Kastelliotika Nea issue (issue #232 Jul-Sep 2010) is available at kastellia.gr

The following news article is available in Greek only.

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 232 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:

http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2010 

Το εν λόγω τεύχος μάλιστα είναι και το πρώτο τεύχος του οποίου η ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση προηγείται της έντυπης.

Καλή ανάγνωση!All the news