Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων (Φύλλο 232 -Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010) στο kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 232 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:

http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2010 

Το εν λόγω τεύχος μάλιστα είναι και το πρώτο τεύχος του οποίου η ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση προηγείται της έντυπης.

Καλή ανάγνωση!


Όλα τα νέα