Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων (Φύλλο 231 -Απρίλιος-Ιούνιος 2010) στο kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,


Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 231 (Απρίλιος-Ιούνιος 2010), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:


http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2010 


Καλή ανάγνωση!

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα