Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Προοδευτικού Συλλόγου 'Τα Καστέλλια'

Χθες, Κυριακή 10 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου 'Τα Καστέλλια' στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών στην Αθήνα.Η προσέλευση στη γενική αυτή συνέλευση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και η συμμετοχή νέων ανθρώπων ήταν έκδηλη και ενθαρρυντική για το μέλλον τόσο του Συλλόγου μας, όσο και του χωριού μας.

Εντός των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ήταν και η έκθεση πολύ ενδιαφερουσών απόψεων και προτάσεων για το τι μέλλει γενέσθαι.

Κατόπιν ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου, όπου τελικά έλαβαν:

Κα Παπανικολάου Βασιλική: 22 ψήφους
Κος Στοφόρος Κων/νος: 20 ψήφους
Κος Μπάσιος Παναγιώτης: 19 ψήφους
Κος Αθανάσιος Γραμματικός: 19 ψήφους
Κος Ελευθερίου Τριαντάφυλλος: 18 ψήφους
Κα Διένη Θεοδώρα: 17 ψήφους
Κος Παπανικολάου Παναγώτης: 17 ψήφους
-----------------------------------------------------------
Κα Κοτσίκη Κορίνα: 14 ψήφους
Κος Μακρής Νικόλαος: 11 ψήφους
Κος Κοτσίκης Ευάγγελος: 10 ψήφους
-----------------------------------------------------------
Κα Τσακνιά Αλεξάνδρα: 9 ψήφους
Κος Θωμάς Παναγιώτης: 4 ψήφους

Οι 7 (επτά) πρώτοι εξ' αυτών εκλέγονται ως τακτικά  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προοδευτικού Συλλόγου 'Τα Καστέλλια' και οι επόμενοι 3 (τρεις) ως αναπληρωματικά μέλη αυτού.

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα