Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Ομιλία ΥΦ.ΑΝ. κ. Ι. Μπούγα σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Φωκίδας- Ευκαιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο Ν. Φωκίδας

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 5 Μαΐου 2009


Προαναγγελία Ομιλίας Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγα
σε ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Φωκίδας


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας, το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 18:30μ.μ, θα μιλήσει στην ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Φωκίδας με θέμα: «Ευκαιρίες Ανάπτυξης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στο Νομό Φωκίδας. Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ)», που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ¶μφισσας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος και ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γεώργιος Σουφλιάς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του ΤΕΜΠΜΕ κ. Νικόλαος Τριτάρης

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα