Καιρός

Γιορτάζουν

Αίτηση εγγραφής στη δικτυακή πύλη των Καστελλίων Φωκίδας

Σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στη δικτυακή πύλη των Καστελίων Φωκίδας! Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να συλλέξουμε πολύτιμα στοιχεία για άπαντες τους Καστελλιώτες παγκοσμίως, προσφέροντας έτσι άρτιες υπηρεσίες στον "προστετευμένο" αυτό χώρο χρηστών. Ήδη με την εγγραφή σας στη δικτυακή πύλη των Καστελλίων θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου και Χρυσού Οδηγού ενώ σας δίνεται και η δυνατότητα αίτησης για δωρεάν χορήγηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) @kastellia.gr!

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως τα προσωπικά στοιχεία της βάσης μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων άπαντων των Καστελλιωτών, και πως επ' ουδενή λόγο δεν διατίθονται σε ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς πρώτα να έχουμε τη δική σας γραπτή έγκριση.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία (πλην των πεδίου email, username και password) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
(Τα στοιχεία με την ένδειξη '*' είναι υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν).

Όνομα*:

Επίθετο*:

Πατρώνυμο*:

email επικοινωνίας*:

Διεύθυνση:

1o Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό ή Κινητό)*:

2ο Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό ή Κινητό):

3ο Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό ή Κινητό):

Όνομα χρήστη (username) που επιθυμείτε*
(Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς χαρακτήρες, νούμερα ή underscores "_" ενώ το μήκος του username πρέπει να είναι 4-10 χαρακτήρες):

Κωδικός χρήστη (password) που επιθυμείτε*
(Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα ενώ το μήκος του password πρέπει να είναι 6-8 χαρακτήρες):

Επανεισάγετε τον κωδικό χρήστη (password) που επιθυμείτε για λόγους επιβεβαίωσης*:

Περιγράψτε τη σχέση σας με τα Καστέλλια*:

Για λόγους ασφαλείας εισάγετε τον κωδικό που φαίνεται στην πιο κάτω γραμμή