Καιρός

Γιορτάζουν

Νέα - Εκδηλώσεις

21/7/2011, Το παλιό δίκτυο σωλήνων υδροδότησης του χωριού θα τεθεί εκτός λειτουργίας στο τέλος Ιουλίου. Μεριμνήστε για τη νέα σύνδεση!

Αγαπητοί συγχωριανοί μας,

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ήδη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν παράλληλα τόσο το παλιό δίκτυο σωλήνων υδροδότησης όσο και το νέο το οποίο θα το αντικαταστήσει.

Αυτό όμως το οποίο θα συμβεί στο τέλος Ιουλίου, είναι ότι το παλιό δίκτυο θα πάψει πλέον να λειτουργεί, με αποτέλεσμα,  αν δεν έχετε ήδη μεριμνήσει να συνδεθείτε στην παροχή του νέου δικτύου, τότε δεν θα έχετε νερό.

Επομένως μεριμνήστε για τη σύνδεσή σας στο νέο δίκτυο.


Περισσότερα Νέα...