Καιρός

Γιορτάζουν

Πάσχα στα Καστέλλια

Πατήστε το κουμπί "Play" στο κέντρο της πιο κάτω εικόνας για να δείτε πως περνάνε το Πάσχα οι Καστελλιώτες σε μια παραδοσιακή Ρουμελιώτικη ατμόσφαιρα.